اجرای تونل و سازه های زیر زمینی

اجرای تونل و سازه های زیر زمینیدلایل بی شماری از دیر باز انسان را به احداث ابنیه زیر زمینی وا داشته است. قدیمی ترین تونل شناخته شده در حدود 4000 سال پیش در بین النهرین به طول یک کیلومتر و مقطع 5/4 * 6/3 متر احداث شده است و قصر پادشاهی بابل را با گذاشتن از زیر رود فرات به مبعد اختصاصی مربوط می ساخته است

دلایل بی شماری از دیر باز انسان را به احداث ابنیه زیر زمینی وا داشته است. قدیمی ترین تونل شناخته شده در حدود 4000 سال پیش در بین النهرین به طول یک کیلومتر و مقطع 5/4 * 6/3 متر احداث شده است و قصر پادشاهی بابل را با گذاشتن از زیر رود فرات به مبعد اختصاصی مربوط می ساخته است .

در ایران نیز این فن از هزاران سال پیش در قالب احداث دالانهای زیر زمینی و قنوات متداول بوده است .
ساختمان های زیرزمینی از نظر نوع بهره برداری و منظور از احداث به چند دسته تقسیم می شوند :
1- استخراج مواد زیرزمینی :شامل معادن زیرزمینی (که البته در زمره کارهای ساختمانی محسوب نمی شوند .)
2- ساختمان های زیرزمینی با اهداف نظامی مانند پناهگاهها و دالانهای زیرزمینی و ......
3- ساختمانهای زیر زمینی به منظور ترابری و ارتباطات مانند تونلهای راه و راه آهن
4- تونلهای زیرزمینی برای رساندن آب یا سایر سیالا،شبکه های فاضلاب و گالری های هیدرولیکی
5- ایجاد انبار زیرزمینی برای انباشتن گاز و مواد نفتی و احداث پارکینگ و ...
در طراحی و اجرای تونلها عواملی زیادی از جمله موارد زیر تاثیرگذاری می باشند .
1- نوع بنا و استفاده مورد نیاز از آن
2-زمین ساختگاه تونل، نوع زمین، و سفره آب زیرزمینی و ایستایی و پایداری زمین پروژه
3- عمق قرارگیری تونل
4- عوامل محیطی شامل تاسیسات زیرزمینی،ساختمانها و ابنیه مجاور، وضع جغرافیایی محل و طرح شهرسازی، ساختمانها وابنیه عمومی و تاریخی
5- وجود محل مناسب برای تجهیز کارگاه و احداث تونلها و شفتهای دسترسی و ....
شرکت مهار شالوده با داشتن تجربیات متفاوت و امکانات مورد نیاز در احداث فضاهای زیرزمینی در این مرحله نسبت به انجام خدمات مناسب و همکاری با کارفرمایان اقدام نموده است .
امید است در کشور عزیزمان هر روز شاهد پیشرفتهای بیشتر در این صنعت رویه تکامل باشیم .

 
 

 

 

اجرای تونل اجرای سازه های زیر زمینی تونل زیرزمینی آب رسانی شبکه های فاضلاب گالری های هیدرولیکی ایستایی پایداری زمین پناهگاه تونل های راه تونل راه آهن پیمانکار تونل مجری تونل

تکنولوژی ها

انکراژ

انکراژ

روش انکراژ يکی از روش های پايدارسازی جدار های خاکی با استفاده از روش مهاری با انکر می باشد. اجرای انکر به­ صورت مرحله ای و از بالا به پايين می باشد و بسته به مدت زمان پايدار سازی به دو نوع موقت و دائم طبقه بندی می شوند. سيستم مهاری با انکر به منظور ايجاد پايداری داخلی جدار در مقابل حالات مختلف گسيختگی خارجی و تامين سرويس پذيری به کارمی رود.

شمع فرانکی (franki pile)

شمع فرانکی (franki pile)

شمع فرانکی (Franki Pile) نوعی شمع بتنی رانشی – درجا است که یک شفت استوانه ‏ای شکل ریخته شده از بتن خشک و دارای پاشنه توپی شکل پهن است.

خاک مسلح

خاک مسلح

خاك مسلح عبارت است از مجموعه خاك و جوشنها كه به صورت نوارهاي افقي در خاك قرار مي‌گيرند و پوسته كه بتني يا فلزي است و نماي خاك مسلح را تشكيل مي‌دهد.