تونل زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر (عج)

تونل زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر (عج)احداث زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر ( عج )

وضعیت پروژه : اجرا شده
کارفرما : شهرداری منطقه 6 تهران
محل پروژه : تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع انقلاب
موضوع پیمان : عملیات احداث تونل زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر (عج) 
روش اجرا: حفاری به روش اتریشی
فعالیت های صورت گرفته :
حفاری شفت در ضلع های شمال شرقی، جنوب شرقی و جنوب غربی چهارراه ولیعصر (عج)  جهت پرتال ورودی و تسریع در روند اجرایی و افزایش جبهه کاری
حفاری رمپ دسترسی در ضلع های شمال شرقی و جنوب شرقی جهت اجرای تونل دسترسی پرتال ورودی
همزمان با پیشروی تونل اصلی، حفاری 4 باب مغازه و 7 مسیر پله برقی در نقاط مختلف چهارراه
تهیه و ساخت تونل های میانی جهت افزایش ضریب اطمینان در تونل اصلی با توجه به انبوه تاسیسات زیرسطحی به ویژه لوله آب 1000 mm
نیلینگ
فورپلینگ (حفاری، کیسینگ گذاری و تزریق)
میکروپایل (حفاری، کیسینگ گذاری و تزریق)
اجرای نشست سنج و کنترل عملیات اجرایی
اجرای همگراسنج و کنترل عملیات اجرایی

طراحی سازه های ژئوتکنیکی پیمانکار نیلینگ پیمانکار آنکراژ پیمانکار شاتکریت پیمانکار تراکم دینامیکی عمیق پیمانکار تراکم ضربه ای سریع پیمانکار ریز شمع پیمانکار اختلاط عمیق خاک پیمانکار بهسازی خاک پیمانکار پایدارسازی گودبرداری پیمانکار آب بندی گودها و سدها پیمانکار حفاظت در مقابل سقوط سنگ و بهمن پیمانکار دیوار دیافراگمی پیمانکار دیوار خاک مسلح پیمانکار سپرکوبی پیمانکار تخریب و تقویت بتن پیمانکار فنداسیون عمیق