نیلینگ به منظور پایدارسازی ترانشه های پروژه باغ موزه دفاع مقدس

نیلینگ به منظور پایدارسازی ترانشه های پروژه باغ موزه دفاع مقدسباغ موزه دفاع مقدس

نیلینگ به منظور پایدارسازی ترانشه های پروژه باغ موزه دفاع مقدس 
نام پروژه : باغ موزه دفاع مقدس
وضعیت پروژه : اجرا شده
کارفرما : شرکت توفال سقف
محل پروژه : تهران، بزرگراه شهید حقانی، جنب ایستگاه مترو میرداماد، خیابان پارک طالقانی، پروژه باغ موزه دفاع مقدس
روش پایدارسازی : نیلینگ، مش بندی و شات کریت به همراه اجرای زهکشی
روش های تثبیت و پایدارسازی به کار گرفته شده :

نیلینگ
مش بندی
و شاتکریت
پایش دیواره های ترانشه به روش میکروژئودزی

 

طراحی سازه های ژئوتکنیکی پیمانکار نیلینگ پیمانکار آنکراژ پیمانکار شاتکریت پیمانکار تراکم دینامیکی عمیق پیمانکار تراکم ضربه ای سریع پیمانکار ریز شمع پیمانکار اختلاط عمیق خاک پیمانکار بهسازی خاک پیمانکار پایدارسازی گودبرداری پیمانکار آب بندی گودها و سدها پیمانکار حفاظت در مقابل سقوط سنگ و بهمن پیمانکار دیوار دیافراگمی پیمانکار دیوار خاک مسلح پیمانکار سپرکوبی پیمانکار تخریب و تقویت بتن پیمانکار فنداسیون عمیق

پروژه ها

نیلینگ جهت پایدارسازی دیواره های گود ساحل سپهر

نیلینگ جهت پایدارسازی دیواره های گود ساحل سپهر

پایدارسازی ساختمان گود ساختمان ساحل سپهر

اجرای DSM در بندر عباس

اجرای DSM در بندر عباس

اجرای ستونهای پرمقاومت DSM در پروژه ساختمانی بندر عباس