نیلینگ و انکراژ جهت پایدارسازی گود پروژه مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)

نیلینگ و انکراژ جهت پایدارسازی گود پروژه مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)پارکینگ طبقاتی مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)

نام پروژه : نیلینگ و انکراژ جهت پایدارسازی دیواره های گود پروژه پارکینگ طبقاتی مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)
وضعیت پروژه : اجرا شده
مشاور : مهندسین مشاور رایزنان
محل پروژه : قم، میدان جهاد، مدرسه عالی امام خمینی
روش پایدارسازی : نیلینگ، مش بندی، شاتکریت و اجرای سولجرپایل به همراه سرشمع
روش های تثبیت و پایدارسازی به کار گرفته شده:
نیلینگ
سولجرپایل
انکراژ
مش بندی و شاتکریت
زهکشی

پایش دیواره های گود به روش میکروژئودزی
 

طراحی سازه های ژئوتکنیکی پیمانکار نیلینگ پیمانکار آنکراژ پیمانکار شاتکریت پیمانکار تراکم دینامیکی عمیق پیمانکار تراکم ضربه ای سریع پیمانکار ریز شمع پیمانکار اختلاط عمیق خاک پیمانکار بهسازی خاک پیمانکار پایدارسازی گودبرداری پیمانکار آب بندی گودها و سدها پیمانکار حفاظت در مقابل سقوط سنگ و بهمن پیمانکار دیوار دیافراگمی پیمانکار دیوار خاک مسلح پیمانکار سپرکوبی پیمانکار تخریب و تقویت بتن پیمانکار فنداسیون عمیق

پروژه ها

پروژه موناکو

پروژه موناکو

پایدارسازی جداره گود پروژه موناکو

دیوار خاک مسلح پروژه مگامال اکباتان

دیوار خاک مسلح پروژه مگامال اکباتان

اجرای دیوار خاک مسلح پروژه مگامال اکباتان

اجرای DSM به منظور پایدارسازی و آب بند نمودن پروژه کیانمهر آبادان

اجرای DSM به منظور پایدارسازی و آب بند نمودن پروژه کیانمهر آبادان

پایدارسازی گود مجتمع تجاری کیانمهر آبادان