سپرکوبی (Sheet pile)

سپرکوبی (Sheet pile)در روش روش سپر فلزی توسط چکش کوبشی و یا لرزشی در خاک فرو رانده می شود و با انواع اتصالات به يکديگر متصل شده و يک جداره پيوسته را تشکيل می دهند. خاکبرداری تا حد که پايداری گود به خطر نيافتد انجام می شود، تيرک های افقی و کمرکش ها به منظور جلوگيری از کمانش سپرها و قيدهای قائم اجرا می شود و سپس مرحله بعدی خاکبرداری صورت می گيرد.

سپرها ورقه های نازک فلزی، چوبی و يا بتنی هستند که عمدتا به عنوان حائل قبل از هرگونه اقدام به خاکبرداری يا خاکريزی در زمين کوبيده مي شوند.
برخلاف ديوارهای حائل وزنی که با وزن خود و خاک اطراف در مقابل نيروهای رانشی مقاومت مي کنند سپرها با عکس العمل برشی و به کمک نيروهای ناشی از فشار مقاوم خاک، نيروهای مهاربندی در پشت و با تيرک ها در جلو در مقابل نيروهای رانش خاک مقاومت می کنند.
سپرهای فولادی قادر به تحمل نيروهای خمشی قابل توجهی بوده و بعلاوه هنگام کوبيدن از سهولت اجرايی مناسب تری برخوردار است. بيش ترين کاربرد سپرها و يا شمع های ورقه ای را می توان در حائل سازی های موقت و کارهای دريايی و ديوارسازی های کنار ساحل نام برد.
در اجرا از سپرها به دوصورت استفاده می شود. در پاره ای از موارد ابتدا سپر در کنار ساحل کوبيده شده و با تامين عمق استقرار آن در خاک به اندازه کافی، پشت آن خاکريزی و در صورت لزوم مهاربندی شده تا سطحی هموار جهت بهره برداری فراهم شود.
در موارد ديگر ابتدا سپر در زمين نسبتا مسطح تا عمق زياد کوبيده شده و سپس در قسمت جلوي سپر تا عمق معينی خاکبرداری و لای روبی شده و اگر سطح آب بالا باشد با پمپاژ آب و آماده سازی بستر، عمليات اجرايی و استقرار ماشين آلات صورت مي گيرد.
سپرها به دو صورت مهارنشده و مهارشده که مهار می تواند درجلو يا پشت سپر اجرا شود تقسيم بندي می شوند.
فولاد نسبت به ساير مواد مانند الوار برای استفاده به عنوان سپر مناسب تر است. اکثر سپرها آب بند هستند و با مقاطع بزرگ تا عمق بيش از 15 متر را می توان با آن اجرا کرد. برای نصب و نگه داری سپر بصورت قائم استفاده از يک قاب در همه جهت ها ضروری است.
در روش مهاربندی سپر  فلزی  توسط چکش کوبشی و یا لرزشی در خاک فرو رانده می شود و با انواع اتصالات به يکديگر متصل شده و يک جداره پيوسته را تشکيل می دهند. خاکبرداری تا حدی که پايداري گود به خطر نيافتد انجام می شود، تيرک های افقی و کمرکش ها به منظور جلوگيری از کمانش سپرها و قيدهای قائم اجرا مي شود و سپس مرحله بعدی خاکبرداری صورت می گيرد.
مزايای روش سپرکوبی عبارتند از:
الف – کوبيدن - نصب و بيرون کشيدن سپرها راحت است و مي توان از مصالح استفاده مجدد کرد.
ب -  ايمنی کار بالا است.
ج -  برای اجرای کانالها، به ويژه باطولهای زياد، بسيارمناسب است.
از معايب روش سپرکوبی می توان موارد زير را برشمرد:
الف – به دستگاههای سپرکوبی، (که يک دستگاه ويژه است)، نياز است.
ب  -  اين روش به نيروهای باتخصص بالاتر، نسبت به روشهای ساده، نيازدارد.
ج -  دستگاههای سپرکوب به فضای کافی برای اجرا نياز دارند و برای اجرا در محيط های شهری مناسب نيست.
د -   اين روش برای عرضهای کم کاربرد دارد.
ه -  کوبيدن سپرها در زمين های سنگی و يا خاک های بسيار متراکم به سختی انجام می پذيرد.
شرکت مهار شالوده با در اختیار داشتن امکانات متنوع از جمله دستگاههای حفاری و چکش های مناسب آمادگی دارد در اسرع وقت نسبت به تجهیز کارگاه و همکاری با کارفرمایان محترم همکاری نماید .
در خصوص سپر کوبی با داشتن پشتوانه غنی از شرکت Bruce کره جنوبی قادر به پاسخگویی پیچیده ترین نیازهای این عرصه می باشیم .

 
 

 

 

سپرکوبی سپر فلزی پايداری گود خاک برداری جداره پيوسته مهاربند سپر فلزی رانش خاک نيروهای خمشی سپرهای فولادی کمانش سپرها اجرای مهاربند پیمانکاری گودبرداری مجری ديوارهای حائل

تکنولوژی ها

ریزشمع (Micropile)

ریزشمع (Micropile)

میکروپایل نوعی شمع حفاری و دوغاب ریزی شده با قطر کم (معمولا کمتر از 300 میلیمتر) می باشد که به طور معمول به صورت مسلح اجرا می گردد. ریزشمع به وسیله ی حفاری گمانه، جایگذاری مسلح کننده فولادی و دوغاب ریزی اجرا می گردد.

روش خرپایی

روش خرپایی

این روش یکی از مناسب‌ترین و متداول‌ترین روش‌های اجرایی سازه نگهبان در مناطق شهری است . اجرای آن ساده بوده و نیاز به تجهیزات و تخصص بالایی ندارد و در عین حال قابلیت انعطاف زیادی از نظر اجرا در شرایط مختلف دار

اجرای تونل و سازه های زیر زمینی

اجرای تونل و سازه های زیر زمینی

دلایل بی شماری از دیر باز انسان را به احداث ابنیه زیر زمینی وا داشته است. قدیمی ترین تونل شناخته شده در حدود 4000 سال پیش در بین النهرین به طول یک کیلومتر و مقطع 5/4 * 6/3 متر احداث شده است و قصر پادشاهی بابل را با گذاشتن از زیر رود فرات به مبعد اختصاصی مربوط می ساخته است